BLOG

BLOG

Venø Kirke genindviet

NewsPosted by BONDE LJUNGAR Arkitekter MAA 20 Dec, 2016 15:39
Søndag den 18. december 2016 blev Venø Kirke genindviet efter 6 måneders restaureringsarbejder.

Den bærende ide er at finde tilbage til et mere oprindeligt og asketisk kirkerum, hvor vores tilføjelser søger at understrege og være i materiale- og skalamæssig tråd med rummene og de kalkede mures særlige stoflighed.

Våbenhuset er ombygget, gulvet er blevet en sammenhængende flade med tilgængelighed for alle, der er produceret nyt inventar der fremstår med i naturlige overflader i tråd med de kalkede kirkemure. Der er nyt i lys i kirken, i form af loftslyre i våbenhuset, der skaber et dunkelt indgangslys til kirkerummets, der oplyses af dagslyset fra syd suppleret af de nye loftspendler.

Fotos © Christian Mortensen, Venø


Pressen skrev:
Link til tv-omtale


  • Comments(1)//www.blark.dk/#post13