BLOG

BLOG

Venø Kirke genindviet

NewsPosted by BONDE LJUNGAR Arkitekter MAA 20 Dec, 2016 15:39
Søndag den 18. december 2016 blev Venø Kirke genindviet efter 6 måneders restaureringsarbejder.

Den bærende ide er at finde tilbage til et mere oprindeligt og asketisk kirkerum, hvor vores tilføjelser søger at understrege og være i materiale- og skalamæssig tråd med rummene og de kalkede mures særlige stoflighed.

Våbenhuset er ombygget, gulvet er blevet en sammenhængende flade med tilgængelighed for alle, der er produceret nyt inventar der fremstår med i naturlige overflader i tråd med de kalkede kirkemure. Der er nyt i lys i kirken, i form af loftslyre i våbenhuset, der skaber et dunkelt indgangslys til kirkerummets, der oplyses af dagslyset fra syd suppleret af de nye loftspendler.

Fotos © Christian Mortensen, Venø


Pressen skrev:
Link til tv-omtale


  • Comments(1)//www.blark.dk/#post13

Venø Kirke

NewsPosted by BONDE LJUNGAR Arkitekter MAA 10 Oct, 2015 18:22
Status oktober 2015
Hovedprojektet er godkendt af Menighedsrådet og Struer Provstiudvalg. Nu venter vi spændt på Stiftsøvrigheden og håber på svar inden jul.

  • Comments(0)//www.blark.dk/#post12

HYACINT

NewsPosted by BONDE LJUNGAR Arkitekter MAA 07 Jan, 2014 11:34
Designkooperation med glasMAGERNE

Hyacintglasset er en gammel dansk design- og glastradition. Med glasværkernes nedlæggelse er den gået i glemmebogen indtil nu, hvor den er genopstået i en studioglasversion efter et designsamarbejde mellem glasMAGERNE og BONDE LJUNGAR i december 2013.
Vi videreudvikler i 2014 med henblik på en større kommerciel produktion, indtil da kan HYACINT købes som studioglas hos glasMAGERNE på Tåsinge.

  • Comments(0)//www.blark.dk/#post11

Tønder Rådhus

NewsPosted by BONDE LJUNGAR Arkitekter MAA 21 Jun, 2013 19:15
Tønder-trappen

Vores forslag til den åbne arkitektkonkurrence om Tønder Rådhusudvidelse, hvor der deltog 102 projekter.

Link til forslagsmappe i PDF

Link til dommerbetænkning

  • Comments(0)//www.blark.dk/#post10

Venø Kirke

NewsPosted by BONDE LJUNGAR Arkitekter MAA 30 May, 2013 10:14
Vores projekt til ombygning, restaurering og nyindretning af Venø Kirke er kommet endnu et skridt nærmere sin realicering:

Venøposten, maj 2013

MIDLER TIL RENOVERING AF KIRKEN

Provstiudvalget ved Struer Provsti er indstillet på at afsætte ligningsmidler til

renter og afdrag svarende til et stiftsmiddellån på 25 % af udgiften til projektet

dog højest kr. 1.500.000, således at resten af projektet må finansieres

via fondsmidler.

Tilsagnet er vi meget tilfredse med, fordi det vil signalere overfor de

forskellige fonde, at også kirken vil det her. Men vi er også klar over, at pengene

ikke hænger på træerne, hvorfor et grundigt arbejde forestår med at

få udarbejdet et godt ansøgningsmateriale til fondene.

Vi vil desuden på vores hjemmeside orientere sognets beboere samt

interesserede om projektet og dets status.

Der vil være mulighed for at enkeltpersoner kan indsætte et bidrag til

renoveringsprojektet. Dertil har vi oprettet en konto i Sparekassen Vendsyssel:

9070 1623929554. Alle bidrag modtages med tak!

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen

  • Comments(0)//www.blark.dk/#post9

FACEBOOK

NewsPosted by BONDE LJUNGAR Arkitekter MAA 16 May, 2013 23:04
BONDE LJUNGAR er også på FACEBOOK, like us!

  • Comments(0)//www.blark.dk/#post8

Redningsstige

NewsPosted by BONDE LJUNGAR Arkitekter MAA 07 Mar, 2013 14:01
Forslag til åben arkitektkonkurrence udskrevet af Trygfonden

Link til konkurrencen

Link til vores forslag

  • Comments(0)//www.blark.dk/#post6